Articles publicats en els butlletins municipals

L'article dels diveros butlletins municipals també els pots visitar en el lloc web de Calameo, els tens digitalitzats.

PER UN REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL
Gent per Cabrera va presentar una moció al ple de setembre del 2017 per sol·licitar un canvi en la periodicitat dels plens. Passar de fer-los cada dos mesos a fer-los cada mes. En aquesta mateixa moció es demanava començar a treballar en el ROM (Reglament Orgànic Municipal), una eina que serveix per definir quines comissions hi ha d’haver a l’ajuntament, partint de la nostra singularitat, on hi siguin representades totes les forces polítiques escollides pel poble. També pot regular els torns de paraula als plens, la qual cosa creiem que és del tot necessària.
GxC som la segona força més votada i això comporta “l’avantatge” de parlar els darrers en els torns d’intervenció. Pel que fa als punts que es van tractant al llarg del ple ens sembla bé. Però en les intervencions de després de que els membres del govern informin sobre la seva tasca, el que es coneix per precs i preguntes, la cosa canvia. Més quan el senyor alcalde fa us de la paraula sense cap mena de restriccions. El darrer ple del mes de març, en el torn dels informes va creure oportú contestar un article escrit per la regidora no adscrita en aquest butlletí. Aquest tema va ocupar més de mitja hora, en detriment de la nostra intervenció que no vam poder iniciar fins a quarts de 12 de la nit. Teníem coses a dir, com era el tema cabdal dels pisos de Cal Conde que considerem del tot desavantatjós per a la nostra població i del tot beneficiós per a la cooperativa que els construeix que no corre cap risc. Cap ni un.
El fet és que quan ens toca parlar, ja portem més de 3 hores de Ple i encara queden les preguntes del públic que sembla ben bé que se’ls vulgui fer desistir per cansament. I mentre nosaltres parlem, tot són escarafalls del senyor alcalde perquè ens apressem en la nostra intervenció. Fins i tot un adepte seu assegut entre el públic, ens anava mirant i assenyalant el rellotge, donant-nos pressa! quan nosaltres hem tingut la paciència d’escoltar tothom. Nonembé.
L’ínfim espai en aquest butlletí propagandístic és una mostra més d’aquest fervent desig de l’alcalde de no voler ser retopat ni qüestionat.
Gent per Cabrera
Abril 2018
Gent per Cabrera, juny 2016
 
PAROLE, PAROLE, PAROLE...
 
...ne son piú che parole, diu la famosa cançó italiana. A l’esmentada cançó la queixa és sobre les paraules d’amor buides de contingut. Nosaltres ens referim a les paraules de la majoria dels polítics. En tenim exemples a diari. Al país i a l’estranger.
Tot ve arran de la passada Fira de la Pagesia i el Medi ambient celebrada a Cabrera. La fira va estar bé, hi havia forces activitats i una mostra dels nostres productors locals. Tot i així, la pagesia es presenta com un ofici antic, que ho és, i està bé mostrar les eines antigues del camp, però també hauria estat bé apuntar cap al futur i cap al foment del relleu generacional que pot acabar amb un dels oficis més antics i més primordials en tota societat. Els pagesos són els productors del nostre pa de cada dia, per dir-ho d’alguna manera.
Està molt bé omplir-se la boca amb discursos sobre la protecció de l’agricultura. Però fer una fira no és una gran ajuda per aquest sector en franca regressió. S’han de donar eines, invertir, cuidar i potenciar els nostres productors.
El president Puigdemont, en el seu parlament, també es va referir al sector agrícola com al sector primari, per tant un sector essencial. Però vas al Departament d’Agricultura i no hi ha cap mena d’ajuda. I en el cas del nostre poble, els nostres pagesos de les sènies ni tan sols tenen un accés a internet com cal. La feina del pagès és dura, però què no ho és? La tecnologia ha fet evolucionar aquest sector i es pot llaurar, regar, reproduir i fer créixer amb molta més facilitat. Som una comarca que s’ha anat reinventant. Primer els clavells, després les patates, després la flor i sempre mantenint l’horta. Però el progrés traduït en bombolla immobiliària ha tombat a molta pagesia.
Si no hi aboquem esforços i recursos des de l’administració per assegurar la seva existència, aleshores deixem que tot aquest sòl agrícola que està tan protegit que mena a l’immobilisme, pugui buscar alternatives i altres usos per la seva sostenibilitat i la de les famílies que en viuen i que les mantenen.
Fira de la pagesia, si. Però amb contingut i amb incentius, si us plau.
 
Gent per Cabrera

Gent per Cabrera, octubre 2016

 

TRANSPORT PÚBLIC

El transport públic a Cabrera ens costa 185.000 euros a l’any. Una petita part és compensada per la venda de bitllets, però és evident que el transport públic sol ser deficitari. No només aquí, és clar. Tot i així és un servei que cal promoure, i més en un poble com el nostre que som un cul de sac.

Promoure el transport públic i que sigui eficient i eficaç per satisfer les necessitats de la població, és fonamental. Cabrera és un cul de sac que va del mar a la muntanya i trobem que els serveis estan allunyats dels diferents nuclis de població. Els serveis mèdics s’han hagut de desdoblar perquè les persones que viuen al Pla de l’Avellà hi tinguin un accés fàcil. Fins i tot l’ajuntament un dia a la setmana envia un funcionari o funcionària al Pla per poder informar la població que resideix allà. Tot això està molt bé, però també és cert que genera una despesa.

Tenim també l’ensenyament públic al Pla de l’Avellà pel que fa a escola bressol i educació infantil i primària. I per l’educació secundària hem de desplaçar-nos a Vilassar.

Tenim tota una franja comercial que també és allunyada dels dos nuclis urbans més importants i a la qual és necessari, si no tens vehicle, de desplaçar-s’hi en transport públic.

Els diumenges no tenim transport públic, per tant, si no disposem de vehicle no ens podem desplaçar si no és amb el sistema més antic, aquell que en deien “el coche de san Fernando”.

Això si, volem un municipi sostenible i apostem pel vehicle elèctric posant punts de càrrega que no són, ni molt menys, econòmics. Per molt que tinguem una subvenció de la Generalitat. No ens enganyéssim. També són els nostres impostos.

Si, veient la necessitat que tenim de comunicació entre les diferents zones del municipi o amb els pobles veïns i el col·lapse circulatori que es genera a determinades hores, no seria oportú plantejar un bon sistema de transport públic que porti els nostres fills a les escoles i que faciliti el desplaçament sostenible de les persones? Emplacem el govern a pensar-hi i, com sempre, ens oferim per aportar la nostra feina i el nostre temps.

 

Gent per Cabrera

Gent per Cabrera, 5 d’abril del 2016
 
                                                     LA COMISSIÓ DE PATRIMONI I EQUIPAMENTS NEIX AMB BON PEU?
 
 
Des de l'inici de l'actual mandat municipal, Gent x Cabrera ha proposat la creació d'una comissió per analitzar la idoneïtat dels usos actuals del patrimoni, així com el seu cost de manteniment, i fer créixer la seva sostenibilitat econòmica, i sobretot per planificar les necessitats futures del municipi i poder preveure actuacions de rehabilitació i/o construcció amb la consegüent partida pressupostària per tal d'evitar o minimitzar l'impacte fiscal en la butxaca del contribuent que pot produir la manca de previsió i la improvisació.  
Des d'aquest escrit,  volem mostrar el nostre agraïment a l'equip de govern i la satisfacció que ens ha suposat la creació de la Comissió de Patrimoni i Equipaments pel que pot suposar pel poble. 
A data d'avui, però, la satisfacció ha minvat tota vegada que l'engegada no ha estat l'esperada i ens fa pensar que serà una comissió per informar i no per generar debat sobre un aspecte cabdal pel municipi.
Quan parlem de l’engegada ens referim a la sala polivalent. Els grups que no som a l'equip de govern hem sabut que hi ha tres propostes damunt de la taula gràcies a comentaris externs i també que s’ha realitzat una reunió amb les entitats implicades sense convidar-nos-hi.
Gent x Cabrera està d'acord amb la necessitat de tenir una sala polivalent,  com ho demostra el fet que en els anys que ha estat en l'equip de govern ha fet passos per resoldre aquesta carència, i també creu en la necessitat de crear grups de treball que condueixin a millorar el municipi i que siguin motivadors, i sobretot que el que els crea hi cregui i els utilitzi per enriquir el debat.
Per acabar, voldríem deixar una proposta damunt la taula: si la normativa urbanística ho permet, es podria ubicar la sala polivalent en el local i la planta primera d’aparcament de l'edifici a construir en la parcel·la que té l'Ajuntament a Cal Conde.  Aquesta zona és l’espai nuclear del municipi, i la construcció de la sala en aquest indret pot reduir molt l'impacte econòmic en els veïns del poble.   
www.gentpercabrera.cat
TRANSPARÈNCIA

 

Gent per Cabrera, gener 2016

 

 

La transparència és una de les virtuts que s’hauria de suposar a la política, la dels estats però també, i amb més raó, la municipal. Sobretot per part de qui gestiona els pressupostos d’un poble.

A vegades es confon transparència amb propaganda. És a dir, s’esmercen molts recursos en donar a conèixer l’obra de govern i explicada sempre des d’un punt de vista positiu, perquè la població vegi les bondats de la gestió. No cal dir que si el que explica és el que governa mai no es tirarà pedres a la pròpia teulada.

A Cabrera tenim, ara, un facebook, panells electrònics al carrer amb aplicacions electròniques, un butlletí electrònic setmanal, una web... però si entrem a aquesta darrera per saber quin és el nostre pressupost, veurem que s’explica, només, en línies generals i no és fàcil de trobar.

Si anem a la pestanya de transparència del web, hi veiem tot un seguit d’articles relacionats amb l’acció de govern, temes que se’ns expliquen fins a la sacietat. També hi ha les actes dels plens, un cop has anat al final de la pàgina. I la darrera acta dels plens que hi consta és la del passat mes de juliol... Però el pressupost no hi és. Si el vols saber te n’has d’anar a la pestanya d’Informació oficial i allà hi trobaràs el pressupost del 2015 però desglossat només amb els totals de cada capítol. És a dir, el total de la despesa de personal, de despeses, inversions, etc.

I pel que fa a la resta d’anys, la web et remet a una plana gestionada per la diputació on només hi consten els edictes publicats al BOPB conforme el pressupost s’ha aprovat en sessió plenària.

Els convido a fer una visita per les webs d’altres ajuntaments del voltant. Els pressupostos hi consten amb tot el seu desglossament perquè la població pugui tenir-ho clar si així ho desitja.

Ens ve al cap una pregunta: de què tenen por? No publicar les coses amb rigor sembla com si el que gestiona no volgués ser clar del tot. Ens agradaria, doncs, que el tema de la transparència fos una actitud i una intenció veritables. No només una qüestió d’auto bombo.

 

PROMOCIÓ D'HABITATGES "HPO" A CAL CONDE

 

Gent per Cabrera, tardor 2015

 

 

 

En el darrer Ple Municipal es va donar el primer pas per fer realitat, properament, la construcció de vivendes de protecció oficial a Cabrera de Mar. Es a dir, va aprovar-se la modificació del sistema de desenvolupament de la urbanització de l’àmbit de Cal Conde, passant de compensació a cooperació, fet que permet a l'Ajuntament tirar endavant les obres d’urbanització en substitució de la junta de compensació constituïda pels propietaris, i facilita la promoció d'habitatges de HPO en la parcel·la de la seva propietat en aquesta zona.

 

GXC, davant el que planteja, en principi, algun altre grup polític, defensa que aquesta promoció la faci l'Ajuntament a traves de GICSA i no la cedeixi en permuta a la iniciativa privada.  

 

La promoció publica es la que proporciona majors beneficis al poble, sempre i quan es conegui, prèviament,  en detall la demanda real d'aquest tipus d'habitatge, i la planificació financera i de seguiment de l'obra garanteixin que el seu desenvolupament no afectarà el dia a dia econòmic del municipi. En definitiva, que la promoció es desenvolupi amb el seu propi plantejament financer  i amb el suficient seguiment de l'obra per garantir el manteniment de les qualitats pactades i el pressupost consensuat.

 

La promoció publica te un retorn important pel municipi: el benefici s'inverteix en la mateixa promoció, aconseguint, entre d'altres, el següent:

  • La necessitat de reinvertir el benefici en la promoció permet fer habitatges mes eficients energèticament parlant

  • L'Ajuntament pot quedar-se mes pisos en propietat per poder facilitar l’accés a lloguer a diferents famílies

  • El local de la planta baixa, que en principi es vol adjudicar l'Ajuntament, pot tenir uns millors acabats reinvertint en el mateix una part del benefici teòric.

  • Reducció dels preus de venda dels habitatges

  • ............

 

Gent per Cabrera esta col·laborant amb l'equip de govern per tal de fer realitat la promoció d'habitatges de HPO al poble, defensant la gestió publica de la mateixa com eina per obtenir un millor benefici pel municipi i pels usuaris dels habitatges ja sigui per compra o lloguer.

 

                                                              Anar a la idea

 

Gent per Cabrera, març 2015

 

 

Imaginem que aquest és el darrer butlletí abans de les eleccions municipals del 24 de maig. En escriure aquestes ratlles no en sabem el contingut però podem imaginar-lo: campanya.

 

Els grups com el nostre ho tenen difícil per ser visibles en els mitjans de comunicació que constantment i des de ja fa temps, estan publicitant els grans partits de cara a les municipals.

 

Un dels temes recurrents que podem veure a la premsa, televisions i ràdios és el convertir aquestes eleccions municipals en un tour de force entre favorables i contraris a la independència. Associacions amb gran poder com és l’ANC insten a que la població votem els partits que promouen la independència.

 

Gent per Cabrera poca influència té més enllà del nostre estricte terme municipal. No serem mai a la Diputació, Consell Comarcal o al Parlament. Senzillament perquè això no és el que ens mou. Ens mou una única cosa: contribuir a fer un poble millor i fer-ho des de la nostra “independència” de grup purament local . I no creiem que s’hagin d’utilitzar les municipals com a plebiscitàries. Primer perquè no servirà de res i segon, perquè ens agradaria que es fessin unes votacions com cal i que fossin realment vinculants.

 

Durant aquesta legislatura s’han aprovat un munt de mocions i s’ha donat suport al dret a decidir. Gent per Cabrera no ha votat com a grup sinó que cada regidor s’ha posicionat segons la seva ideologia particular. Tot i així hi hem donat suport els tres regidors.

 

Gent per Cabrera som un grup divers perquè entenem que un poble és també divers. I no podem deixar d’escoltar a les persones perquè no són de la nostra corda. Cal marcar una ideologia concreta? Tots hem vist exemples de dreta governant amb polítiques d’esquerres i esquerres governant amb polítiques de dretes i tots hem vist, també, com dretes i esquerres s’ajunten quan els convé per tal d’accedir al poder. Per tant, res de fiar. El nostre objectiu és el de sempre: aconseguir que l’administració estigui al servei de les persones.  Pensin com pensin. Preferim deixar la ideologia a banda per poder anar a la idea.

 

                                                              Butlletí Municipal
                                                                         vs
                                                              Butlletí del Municipi
 

Gent per Cabrera, gener 2015

 

L'anàlisi dels continguts del Butlletí Municipal des de la seva creació, ens porta a la conclusió que es tracta d'una publicació destinada, bàsicament, a explicar/publicitar diferents aspectes/activitats desenvolupades pels equips de govern de cada legislatura. Des de Gent per Cabrera entonem també el mea culpa, però és la nostra feina rumiar per millorar tot el que sigui millorable.

 

Potser sí que la majoria de butlletins municipals són per fer lluir les accions de govern respectives, però també coneixem casos on el butlletí municipal passa de ser només “la veu de l’equip de govern” a ser una publicació on tots els integrants de la vida col·lectiva d’un poble puguin dir-hi la seva.

 

Des de Gent per Cabrera,  proposem que el Butlletí Municipal, que es finança amb recursos públics, es transformi en el Butlletí del Municipi i representi, també, "la veu dels ciutadans" amb continguts proposats per col·lectius, associacions i/o individus a títol personal i fins i tot coordinat per alguns dels seus representants.

 

Cal fer un esforç entre tots, per tal de passar d'una publicació únicament informativa, a una altra que no abandoni aquest caràcter però que a la vegada sigui participativa. Estem segurs que al poble hi ha veïns i associacions que poden aportar continguts interessants que ajudin a transformar el butlletí en una publicació dinàmica i on hi tinguin cabuda els diferents punts de vista que conformen la vida d’una població tan diversa com la nostra.

 

Pensem que el butlletí pot incloure, a més de la informació actual, aspectes dels diferents indrets del poble (Agell, Pla de l’Avellà, Casc antic, Les sènies, ... .), situació de sectors econòmics com la pagesia, vivències de veïns que desenvolupin tasques singulars, etc, amb la qual cosa es contribueix també a cohesionar un territori tan dispers com és el de Cabrera de Mar.

 

Des de Gent per Cabrera proposem que aquesta publicació sigui més dinàmica del que ha estat fins ara, amb l'objectiu de ser un element més de potenciació de la participació i la interrelació dels cabrerencs i cabrerenques.  

 

                                             Cabrera poble de mar i muntanya

Gent per Cabrera, juny 2014

 

El terme municipal de Cabrera de Mar és força atípic, per no dir atípic del tot en els pobles del Maresme. Som dels pobles que tenen el Dalt i el Baix units. El nostre nom ja ho indica. Cabrera (de cabra, de la que tira a muntanya) i de mar. I així volem que sigui per sempre més, tot i que a vegades aquesta unió no es percebi per no haver-hi fàcil comunicació. Tenim carreteres i autopistes que travessen el nostre terme i que van sempre plenes. I són aquests vials els que aïllen els nostres diferents veïnats, per tant hem de mantenir aquesta unitat, sobretot, dins dels nostres caps i del nostre sentiment de pertinença. I ser conscients d’aquest esforç que cal per transitar-hi físicament.

 

El centre del poble i el Pla de l’Avellà, són els dos nuclis urbans més importants en densitat de població, però també tenim el veïnat d’Agell i les urbanitzacions com les de Sant Joan de Munt,  Bonamar i Costamar que tot i que no tinguin tanta densitat ni tant de trànsit, segueixen sent part de la nostra geografia i ens cal dotar-los de bona accessibilitat. Bàsicament perquè els que hi viuen paguen també els seus impostos a Cabrera. La política municipal també s’ha d’ocupar de les petites coses i no només de les grans exhibicions.

 

Ens encastellem en comunicar el Pla amb el centre del poble, però tot i la bona voluntat i la despesa que s’hi invertirà—pagada igualment amb fons públics—, no podem esborrar una carretera tan transitada com la d’Argentona que comunica el sempre més poblat litoral amb l’accés a l’autopista de Barcelona. I ara l’equip de govern pavimentarà l’antic camí del mig que dóna accés a la nostra zona agrícola i el que podria ser un benefici per als cabrerencs, segurament acabarà convertint-se en un pas amb constant i veloç trànsit de cotxes. I, per acabar-ho d’adobar, en aquesta promoció turística que s’està fent, al marge, per cert, d’un consens o diàleg amb les altres forces municipals i altres representants veïnals i de les entitats del poble, es promou una ruta «en cotxe» per Agell... Això sí, visquin la pagesia i el medi ambient.

                            ARVIND KEJRIWAL, nou responsable polític de Nova Delhi
 

Gent per Cabrera, gener 2014

 

Per aquest governant els vots atorgats en les eleccions no “valen per a tot”. I les seves primeres actuacions ens porten a pensar que té clar que els vots no li han atorgat un poder absolut.

 

En el món polític que ens envolta observem, més sovint del que hauria de ser, incompliment de promeses electorals, aliances antinaturals entre partits decidides únicament per la cúpula del grup polític al que hem votat, etc., i altres decisions que una part important dels electors no comparteixen.

 

Aquests incompliments són entesos, per la majoria, com a normals, fins i tot arriben a entendre una part dels electors que un percentatge del programa electoral no es complirà encara que es tingui majoria parlamentària.

 

Fa pocs dies hi ha hagut un relleu polític en el govern de la regió de Nova Delhi. El nou responsable, Arvind Kejriwal, de 45 anys, havia manifestat en la campanya electoral que no pactaria aliances amb cap altre partit. Malgrat això, després de les eleccions va improvisar un referèndum en el que varen participar més de 700.000 persones de la seva formació política a través de correus, missatges de text i trucades. Un 74% dels participants a la consulta va estar a favor de que formés govern amb el suport del Partit del Congrés, un grup polític que governa el país.

 

Aquest fet, des de Gent per Cabrera, creiem que té una gran importància i demostra que l’ètica i la coherència han de presidir totes les actuacions i activitats i, sobretot, les públiques.

 

És important que els grups polítics revisin el seu codi de conducta i analitzin si un vot es pot traduir en l’atorgament d’un poder general per actuar o vol dir “us dono la meva confiança per desenvolupar el programa electoral que m’heu exposat”.

 

 

 

                                                             Serveis, deficitaris ?

Gent per Cabrera, abril 2014

 

Els serveis públics són uns serveis amb una història ben recent. De fet, podem dir que comencen a consolidar-se la industrialització. S’han omplert les ciutats i les gents treballen en fàbriques. I si no treballen, no mengen. I si no mengen es posen malalts. I si estan malalts la majoria no se’n surten. Davant de la creixent urbanitat, doncs, s’instauren els serveis públics destinats a proporcionar als treballadors d’aquestes fàbriques, un gruix de població cada cop més creixent i que no convé ofegar-los del tot, una millor qualitat de vida.

 

Els primers serveis públics que s’ofereixen des de les administracions públiques del XIX, són destinats a donar educació, salut i beneficència. Després vindran els serveis per a grans infraestructures, com ferrocarrils, carreteres... Si veiem aquesta evolució, ens porta a pensar que els serveis públics essencials, els de primera necessitat, són precisament els que, avui en dia, més es retallen i deixen a la població indefensa davant èpoques on l’economia va a la deriva.

 

Veiem com des del Govern central o des de les autonomies es retallen els serveis sanitaris, els educatius o les ajudes a les famílies i continuen gastant-se quantitats desorbitades a “rescatar” autopistes o bancs amb males praxis. Tenim l’exemple a casa mateix. Com s’entén que un ajuntament com el de Cabrera de Mar destini 1.073.500€ a Vies públiques o 800.000 en seguretat i per contra 288.400€ a Acció social, o 191.000€ a Educació preescolar i primària? És ben bé que els temps han canviat. I el que potser és més greu, les consciències.

el programa electoral que m’heu exposat”.

 

 

 

 

                                               Madrid 2024 - Catalunya 2013

Gent per Cabrera, setembre 2013

 


Recentment hem pogut constatar dues maneres ben diferents d'exportar un país a la resta del món.

 

Mentre que a Buenos Aires l'expedició de Madrid 2024 queia a la primera votació deixant en evidència el dossier presentat i als seus representants, l'11 de setembre es va viure a Catalunya una nova demostració de força, festiva i democràtica, de la societat civil catalana sota el paraigua de l’Assemblea Nacional Catalana, mostrant que hi ha una majoria de catalans que volen que se’ls consulti, mitjançant una eina tan democràtica com és un referèndum, sobre si volen o no constituir-se com a un país independent de l’Estat espanyol. Aquest anhel, però, sempre es topa amb la resposta negativa per part del Govern de l'Estat espanyol, tot i que sabem que hi ha com a mínim cinc maneres legals de realitzar la consulta.

 

El que més sobta de tot plegat és que els partits contraris a la independència no optin per fer campanya a favor del no i deixin passar l'oportunitat de convèncer els indecisos. Tot el contrari que l'ANC que demana el dret a decidir per a tots els electors, partidaris del SI i partidaris del NO.

 

Conegudes doncs les regles del joc democràtic, la qual cosa significa acceptar el resultat sorgit de les urnes, hauria d'esdevenir un acte del tot normal poder opinar sobre el futur que afectarà a les properes generacions. Així doncs, votem i sortim de dubtes?

 

s forces municipals i altres representants veïnals i de les entitats del poble, es promou una ruta «en cotxe» per Agell... Això sí, visquin la pagesia i el medi ambient.

 

 

                                               Els ciutadans i el gestor públic

Gent per Cabrera, gener 2013

 

Els constants casos de corrupció, la malauradament sovintejada mancança de coneixement dels programes dels diferents partits, la nova forma de gestionar que ha promogut un país com Islàndia, les possibles aliances polítiques posteriors a les eleccions, desitjades o no per la majoria..., fan necessari que els ciutadans reflexionem sobre els factors que han de motivar, en el futur,  l’exercici del nostre “dret de vot”.

 

Les eleccions, des d’un punt de vista pràctic, permeten al gestor públic sol·licitar “poders” per actuar d’una forma determinada, d’acord amb un programa concret i suficientment explicitat, fet que en la majoria de casos es desconeix per manca d’interès del ciutadà o de comunicació per part dels candidats.

 

Les habilitats que demostra el gestor públic actual per desqualificar al seu opositor, les ha de dedicar a exposar, de la forma més entenedora possible,  com serà la seva gestió.

Les crítiques han d’anar acompanyades de propostes perquè si no és així,  s’entenen únicament com a descrèdit o entrebanc.

 

En definitiva, i malgrat que sigui una obvietat, exercir el dret de vot és conferir poders a unes determinades persones per actuar d’una forma determinada i d’acord amb un programa presentat i que coneixem.

 

La situació actual, més que mai, requereix una profunda reflexió del ciutadà a l’hora de valorar els factors que l’han de permetre  exercir el dret de vot d’una forma determinada, i al gestor públic a reflexionar com ha de ser la seva comunicació amb el ciutadà i, sobretot, com desenvolupa la seva gestió d’acord amb els “poders rebuts”.

 

La millora de la societat requereix, entre d’altres factors,  que exercitem el dret de vot de la forma més eficient possible,  i un gestor públic que sigui un referent positiu per la societat, amb tot el que aquest pensament vol dir.

                                 Administració pública i flexibilitat, incompatibles?
 

Gent per Cabrera, setembre 2012

 

Moltes vegades el ciutadà es queixa que tot el que ha de passar per l’administració equival, inevitablement, a entorpir tota iniciativa. Des de fer obres a casa, a tallar un arbre, o obrir un negoci... És normal que l’administració es defensi davant actuacions que si no es vigilessin, i vist el comportament d’alguns que moltes vegades volen tirar pel dret, podrien acabar perjudicant a un veí o a tot el poble en general.

 

Per desgràcia, tots estem sota sospita, i el voler dur una iniciativa a terme, significa que ja se’ns miri amb els ulls de la desconfiança. A veure quin gol li volem fer a l’administració. Segur que hi ha gent que actua així, però crec que la gran majoria actuem de bona fe, però ens veiem immersos en el mateix sac de la picaresca i dels que de tot en fan abús. De la mateixa manera, el ciutadà acaba pensant també que les lleis només s’apliquen a, precisament, els que no han fet cap negligència i els que abusen sempre en surten indemnes. Sigui com sigui, la legislació existeix clarament per intentar delimitar els usos i ofegar els abusos, siguin de la índole que siguin i vinguin d’on vinguin. Però és complicat aplicar el mateix barem a tothom perquè la igualtat no existeix i també ho és no fer-ho perquè suposaria molta més feina. Potser la solució seria basar-se en la mútua confiança: bons ciutadans i bons administradors.

 

            La vida no és lineal i per molt que de vegades l’administració tingui clara la implementació d’algunes lleis, o la realització d’una inversió determinada, el món que vivim, tan divers i fluctuant, on el que avui és vàlid demà ja no ho és, ràpidament contradiu la vigència d’aquestes lleis o qüestiona el destí de les inversions.

 

            Rectificar, adaptar, si es justifica, no vol dir enganyar. Si nosaltres volíem creuar un precipici a través d’un pont dibuixat en un plànol i, en arribar el moment de creuar, el pont ha desaparegut, no ens tirarem pas precipici avall perquè el plànol diu que allà hi ha un pont. Haurem de buscar una alternativa. Per què, doncs, l’administració no pot rectificar? Per què una administració local, que en teoria coneix millor la realitat del dia a dia dels seus habitants, no pot trobar la manera d’adaptar a la seva idiosincràsia una llei d’àmbit generalista que estreny una mica massa si s’aplica cruament? Per què una Constitució no es pot adaptar als canvis generats per tota una societat? Grans incògnites que les administracions haurien de mirar de resoldre, pel bé de tots.

 

 

                                        Per una comissió de festes consolidada
 

Gent per Cabrera, gener 2012

 

L’experiència dels darrers temps en l’organització de les nostres festes i el creixement sociopolític del municipi, ens fan pensar en la necessitat de constituir una comissió de festes permanent, que garanteixi donar continuïtat als diferents actes lúdics i sigui capaç, al mateix temps, de mantenir les tradicions més arrelades, independentment de l’equip de govern que hi hagi en cada moment a l’Ajuntament.

 

Des de Gent per Cabrera pensem que la composició dels membres de la comissió ha de tenir estabilitat en el temps, sense que això signifiqui convertir-la en una comissió sense alternances. Aquesta estabilitat creiem que pot facilitar la seva tasca a l’hora d’aconseguir que totes les festes del poble i els diferents actes que les envolten, donin una resposta el més eficient possible a la diversitat de la població i a la dispersió urbana del municipi.

 

Gent per Cabrera entén que l’esperit de la comissió hauria de respectar els següents punts que considerem bàsics i essencials:

  •  Mantenir i recuperar les tradicions arrelades al municipi.

  •  Fer compatibles el manteniment i la recuperació amb la necessitat d’actualitzar i adaptar els continguts de les festes.

  •  Donar la màxima resposta possible als diferents segments de la població, tant des del vessant social com cultural, sense perdre de vista la dispersió geogràfica actual del municipi i el replantejament que això suposa a nivell organitzatiu.

 

L’equip de govern, des de la regidoria que li pertoqui, hauria de fixar el pressupost anual de la comissió de festes i definir la forma de supervisar la gestió del mateix.

 

L’experiència de municipis propers com, per exemple, el de Premià de Dalt, ens hauria de donar confiança per creure en la figura de la comissió de festes com a element integrador dels diferents segments de la població i com a catalitzador de les celebracions del municipi amb independència de l’equip de govern que hi hagi en cada moment al nostre poble.

                                                   L'ajuntament que volem

Gent per Cabrera, març 2011

 

Gent per Cabrera ha estat al capdavant de l’alcaldia aquests dos darrers anys i ha format part del govern durant tota la legislatura que està a punt de cloure’s. Han estat uns anys per entomar la situació heretada i, amb l’acció de govern, anar coneixent els engranatges municipals, allà on s’encallen i allà on van rodats. Fer implica encerts i també equivocar-se, però aquesta és també la manera que tenim de poder avançar en la bona direcció.

 

Apreses, doncs, aquestes primeres lliçons i conscients que n’hi haurà d’altres, si Gent per Cabrera gaudís d’una àmplia confiança que ens permetés seguir governant amb tranquil·litat els propers quatre anys, de ben segur que l’impuls que ens ha donat l’experiència, ens ajudarà a optimitzar la gestió i a consolidar una bona comunicació amb la població.

 

En temps de vaques grasses, els ajuntaments, sovint, han adquirit obligacions que no els pertocarien i que són d’una sostenibilitat dubtosa en temps magres. En el seu moment, no es va pensar en que aquests temps poguessin arribar i es va actuar amb una lleugeresa preocupant. Tot això obliga a profunds replantejaments. Optimitzar la gestió, o en definitiva, els recursos dels quals es disposa, no vol dir en cap cas aturar-se o fer passes enrere, però sí ser més racional en les despeses i els ingressos i, com ja hem dit altres vegades, fer treballar més la nostra imaginació.

 

No volem fer un ajuntament paternalista a qui ho confiem absolutament tot. Democràcia vol dir participació. Hem de desvetllar-nos i cadascú des del seu àmbit contribuir a la prosperitat del poble, a la bona convivència entre veïns, a consolidar el sentiment de pertànyer a tota una comunitat. L’ajuntament ha de facilitar les eines perquè tot això sigui possible, però som els cabrerencs els que les hem d’omplir de contingut.

 

No volem prometre res perquè no són temps estables que ens assegurin poder mantenir aquestes promeses. No volem construir castells de sorra, ni prometre grans infraestructures que, d’altra banda i ben sovint, no estan en mans de la municipalitat. El que sí que podem prometre és la mateixa dedicació, el màxim de rigor i transparència en la gestió i la ferma voluntat d’actuar en els problemes que ens atenyen amb totes les eines de que disposa un ajuntament, mantenint sempre les portes obertes al diàleg per tal de conèixer les inquietuds i les necessitats dels cabrerencs i cabrerenques. Per això són primordials el nostre compromís i la vostra participació.

 

                                           La paciència és la mare de la ciència

Gent per Cabrera, gener 2011

 

 

Hi ha una dita que diu: “la paciència és la mare de la ciència”, però n’hi ha una altra que diu, i ja em perdonareu: “paciència, burro, paciència”. Com a alcalde de tots els cabrerencs, però també com a ciutadà que exerceix la seva activitat, sé que la paciència és un dels valors que calen per a aconseguir els objectius marcats. Sense paciència no hi ha progrés. Però no hem de confondre la paciència que ens aporta coneixement i ens ajuda a esperar el moment just per actuar, quan els factors que poden decantar la balança dels nostres interessos ens siguin favorables, i la paciència desmesurada que pot fer que els temes a resoldre s’eternitzin i que la gestió es paralitzi.

Cal paciència davant l’administració quan es tracta de resoldre qüestions del municipi que no depenen d’ell mateix, com és ara el tema de la desaparició de les nostres platges, però cal saber dir prou quan ja has donat reiterades mostres de paciència i bona predisposició.

 

Cal tenir paciència per fer-se entendre i intentar acostar els diferents interessos de la població, com quan s’ha de discutir un nou Pla d’ordenació urbanística, però cal dir prou quan aquest tema s’esgrimeix com a arma d’enfrontament.

 

Cal tenir paciència per trobar solucions als reptes que planteja un moment de crisi com el que vivim, i haurem de dir prou a determinades despeses per poder fer front a les més necessàries. Suprimir el trajecte de l’autobús que unia Cabrera amb el CAP de Vilassar no ha estat una decisió fàcil, però el municipi de Cabrera no pot assumir tot sol el cost d’aquesta línia quan l’ajuntament de Vilassar ha decidit retirar la seva aportació i l’administració central no aporta els fons acordats. Tindrem paciència per intentar trobar-hi una solució, però havíem de dir prou si no volíem contribuir a ofegar encara més el nostre pressupost.

 

Cal tenir paciència quan les normatives autonòmiques, estatals o europees ens impedeixen solucionar una problemàtica concreta, com és el fet de decidir les zones verdes del nostre municipi segons un pla dissenyat des de la llunyania i en cap cas conscient de les nostres veritables necessitats, o com és el fet de donar sortida a tot un patrimoni arqueològic i poder alliberar uns terrenys que ara per ara estan exclosos de tota possible activitat. Sinó, la paciència dels veïns també s’acaba, quan veuen que se’ls ha impedit promoure una zona en benefici d’un patrimoni del qual només en podem gaudir en comptades ocasions o, en d’altres casos, d’una normativa ambiental que dificulta enormement qualsevol intent de promoció urbanística.

 

Cal paciència per aconseguir realitzar una obra amb el mínim perjudici pels veïns afectats i amb la màxima celeritat per tal que la paciència dels veïns no hagi de ser infinita. Així ho hem procurat en les obres de pavimentació del Torrent de les Barraqueres o en la canalització de les aigües de la riera. 

 

                                                 Política en temps d'eleccions

Gent per Cabrera, setembre 2010

 

 

Treballar en política municipal és una tasca engrescadora però no exempta d’obstacles i dificultats per salvar. És l’oportunitat de dur a terme projectes que han de millorar la vida d’un poble, en qualsevol dels seus aspectes; de gestionar les qüestions que ens atenyen a tots com a col·lectivitat. Cada grup ho fa des de la seva òptica particular, amb les seves pròpies teories sobre com equilibrar la balança entre els ingressos i les despeses que entre tots generem, marcant cadascun dels grups les seves prioritats que seran les que, finalment, decantaran els vots dels ciutadans.

Contra el que pugi semblar, en temps de crisi la tasca és doblement engrescadora: com continuar construint benestar amb pressupostos reduïts és un estímul a la imaginació i una manera de demostrar que el motor que ens empeny a treballar pel municipi és la voluntat de servei. Haver d’acontentar tothom és també una tasca difícil, per no dir impossible, però els conflictes generats pels diferents interessos dels veïns, amb diàleg i bona voluntat, es poden arribar a suavitzar. De tota manera, aquestes no són, ni de bon tros, les tasques més feixugues en política municipal.

 

Ara s’acosten eleccions al Parlament de Catalunya. Sigui quina sigui l’opció que en surti, a Gent per Cabrera no ens ha de pertorbar la manera de fer. Seguirem treballant com fins ara per aconseguir garantir els drets i fer complir els deures de la població en tot allò que ens pertoqui, sense que instàncies extra-municipals ens diguin com hem d’actuar. Per desgràcia, però, temps d’eleccions és també temps d’esmolar les males llengües i de dir-nos que aquella formiga, en realitat, és un despietat depredador que vol eliminar-nos o que aquell que sembla que reparteixi, en realitat escombra cap a casa. I això es practica fent ús, molt sovint, d’un llenguatge poc elegant. Què els hem de dir que no hagin vist vostès mateixos en les poc edificants campanyes electorals? Quan aquesta actitud es trasllada a la política municipal, la cosa és encara més penosa i, sobretot, en un poble de dimensions humanes tan abastables com el nostre. Aquest és el camí que fa més pujada i que sovint requereix més pèrdua de temps i d’energia. Ni la feinada feta que ningú no veu, ni la retallada de pressupostos, ni els conflictes d’interessos veïnals són tan feixucs com l’haver de defensar-se de la calúmnia escampada impunement i fonamentada en ves a saber quins prejudicis.

 

Gent per Cabrera no voldria malgastar ni un minut ens aquests temes, per això seguim treballant per oferir-vos bones propostes de progrés i benestar que, de ben segur, és el que espereu de nosaltres. Recordar-vos, per acabar, que les portes de l’alcalde i els regidors continuen obertes, perquè pensem que governar un poble és cosa de tots i és entre tots que els pobles avancen.

 

 

                                             Cultura en temps de crisi

Gent per Cabrera, abril 2010

 

 

Som a les portes de Sant Jordi, aquesta diada que tot i ser feinera, és una de les festes més celebrades, participatives i transversals de les moltes que confegeixen la nostra mil·lenària cultura. Regalar un llibre o una rosa, és molt més que fer un simple obsequi. Amb aquest intercanvi compartim dos fets importants: la voluntat de cultivar-nos i enriquir-nos com a persones i el d’adonar-nos de la fragilitat de la bellesa. Són dos fets que ens poden ajudar més del que sembla a superar els moments de crisi com el que ens toca viure. Perquè és precisament en temps de crisi, quan l’economia sembla que sigui el nostre únic motor, que ens calen eines com la cultura. Ella és la que ens donarà els recursos per reinventar-nos, per continuar endavant, per afrontar amb èxit els paranys d’aquests temps incerts. La cultura ens servirà per obrir noves vies on poder desenvolupar-nos com a persones integrants d’una societat. També ens ajudarà a comprendre i a respectar la diversitat i a trobar el diàleg quan topem amb carrerons sense sortida.

 

La cultura té infinits mitjans per expressar-se i cadascú de nosaltres pot trobar allò que més li plau o més li escau a l’hora de poder distreure’s de les preocupacions diàries. En podem ser espectadors o actors i les dues opcions són igualment importants. Els qui produeixen la cultura necessiten d’un públic disposat a escoltar-los i els qui en són receptors necessiten que algú es preocupi d’omplir-los les estones de lleure, ajudant-los a evadir-se del dia a dia i a enriquir-se amb quelcom més que el fruit del seu treball.

 

El nostre poble es troba en una situació privilegiada, ho demostra el fet que ha estat habitat des de temps immemorials. Tenim, a més, la sort de conservar el rastre de totes les cultures que ens han precedit i que han acabat conformant la nostra. Sense perdre de vista aquesta riquesa heretada, ara són moments de crear, consolidar i millorar les infraestructures i els serveis que calen per poder garantir-ne l’accés a les generacions actuals i futures.

Mirant, doncs, cap al futur, Gent per Cabrera té la voluntat de potenciar i promoure la cultura, aquesta eina antiga, tan esmolada com inofensiva i que ens enriqueix sense empobrir ningú. Bona diada,

 

 

Inscrits en el registre de Partits Politics del Ministerio del Interior amb el tomo 5 foli 526 - CIF G-64294978

Pàgina actualitzada el 13/05/2019

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now