Ens ocupa i ens preocupa   

 

Voldriem exposar alguns temes d'actualitat que ens preocupen, són temes que existeixen en els veïnats de Cabrera, i que expliquem a continuació...

DESCONCERT

Aquesta paraula ens ve al cap quan anem desllorigant algunes de les intervencions urbanístiques que es fan al poble. Abans que res, però, entonar el mea culpa perquè com a regidors no hem sabut reaccionar davant aquestes maneres de fer i hem donat confiança a les valoracions favorables de l’equip tècnic i dels responsables polítics sense aprofundir, com s’és vist, el que hauria calgut. Tot i que, molt sovint, ho hem intentat. Per sort la gent de Cabrera ens explica les seves preocupacions i ens permet reaccionar.

Partim de la base que un servidor públic ha de treballar per la comunitat a fi que aquesta tingui resolts els serveis bàsics i les necessitats essencials per tirar endavant amb la seva vida. També li demanem que mantingui una estructura harmònica en el desenvolupament urbà i natural. Per això ens sobten algunes de les decisions que es prenen en matèria urbanística.

Al carrer de Sant Vicenç hi estan construint 6 cases. Amb planta i pis, amb el que això suposa per un carrer que ja és de per si estret i que té també un mur a l’altra banda. Veïns del mateix carrer van haver de recular les seves finques en construir o modificar arquitectònicament el seu habitatge. En el cas actual, no només no s’enretira sinó que no deixa espai ni tan sols per la vorera. Tindrem un túnel del terror llest per a la castanyada i més enllà.

Al carrer de la Serra d’en Carles han obtingut llicència d’obres sense que hi hagués projecte d’urbanització. Connectar amb el clavegueram urbà, per exemple. Potser volent facilitar les coses s’acaba perjudicant més del que s’hauria perjudicat si les coses es fessin com cal des d’un principi. Finalment i gràcies a la pressió veïnal, han optat per negociar la urbanització del sector. Per què no ho feien abans?

Si un particular vol construir habitatge, benvingut sigui. Si el sector on ho vol fer té mancances urbanístiques o de viabilitat, per molt que ens hagin passat per alt abans, caldrà resoldre-les amb les normes urbanístiques i també les del sentit comú. Parlant la gent s’entén... si diem les coses pel seu nom, és clar.

 

Bon estiu i bona Festa Major!

Juliol 2018

APROVAR O DESAPROVAR

Votar sí a uns pressupostos, tal i com vam fer l’any passat, no vol dir un xec en blanc.

Si l’any passat vam votar sí, va ser perquè el govern era en minoria. Li caldria, doncs, consensuar la manera de tirar endavant cada inversió prevista per al 2018 que necessités l’aprovació del Ple. La pròpia dinàmica de l’administració ja t’assenyala el camí. Quan les inversions són importants, cal passar pel Ple. Això vol dir que hauràs d’haver arribat a un consens amb la resta de forces polítiques representades. Ni que un partit governi amb àmplia majoria no ha de desoir a la minoria. Perquè tots som poble.

Tampoc vèiem com podíem estar en contra de les inversions projectades: 949.500€ es destinaven a la urbanització del sector “HPO” de cal Conde que, tot i no estar d’acord amb com s’havia resolt la promoció, dona una mica d’aire al nostre esforçat accés a l’habitatge. Ja veurem, però, si per assumir el cost que tindrà l’excavació i inventari arqueològic, haurem de renunciar a algun dels pisos que s’han de destinar a lloguer. També s’hi va incloure la nostra proposta de rehabilitar la teulada de la masia de Cal Conde, i es disposaven de 500.000€ per a la Sala de teatre que venien del 2017. Hi havia també 142.000€ per la pavimentació de la Rambla d’en Vinyals, de la qual encara no en coneixíem el projecte però que tenint un govern en minoria, ens permetria poder-hi incidir. Imaginem que el govern, per blindar-se d’aquesta feinada de consensuar o, si més no, debatre amb una mica més de profunditat aquestes qüestions, va córrer a pactar amb la recent incorporada regidora d’AI-CM per assegurar-se la majoria. Majoria simple, ben simple. 6 a 5. Però suficient per poder tirar pel dret. Llàstima. Creiem que es va perdre l’oportunitat de fer una bona política en benefici de les persones i de l’entorn.

Si votar sí, finalment, ha estat un xec en blanc, amb el nostre no d’enguany, com a mínim quedarà palès que no aprovem la gestió d’aquest govern.

 

Si voleu saber-ne més, escolteu el balanç municipal que fa la nostra portaveu Anna Maluquer a http://audiovisualcabrera.net/balanc-municipal

Gener 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROMOCIó D'HABITATGES DE "HPO" A CAL CONDE - 09/10/2015

En el darrer Ple Municipal es va donar el primer pas per fer realitat, properament, la construcció d’habitatges de protecció oficial a Cabrera de Mar. Es a dir, va aprovar-se la modificació del sistema de desenvolupament de la urbanització de l’àmbit de Cal Conde, passant de compensació a cooperació, fet que permet a l'Ajuntament tirar endavant les obres d’urbanització en substitució de la junta de compensació constituïda pels propietaris, i facilita la promoció d'habitatges de HPO en la parcel•la de la seva propietat en aquesta zona. 

GentXCabrera, front el que planteja, en principi, algun altre grup politic, defensa que aquesta promoció la faci l'Ajuntament a traves de GICSA i no la cedeixi en permuta a la iniciativa privada.   

La promoció pública es la que proporciona majors beneficis al poble, sempre i quan es conegui, prèviament,  en detall la demanda real d'aquest tipus d'habitatge, i la planificació financera i de seguiment de l'obra garanteixin que el seu desenvolupament no afectarà el dia a dia econòmic del municipi. En definitiva, que la promoció es desenvolupi amb el seu propi plantejament financer  i amb el suficient seguiment de l'obra per garantir el manteniment de les qualitats pactades i el pressupost consensuat. 

La promoció pública té un retorn important pel municipi: el benefici s'inverteix en la mateixa promoció, aconseguint, entre d'altres, el següent:
•    La necessitat de reinvertir el benefici en la promoció permet fer habitatges més eficients energèticament parlant
•    L'Ajuntament pot quedar-se més pisos en propietat per poder facilitar l’accés a lloguer a diferents famílies
•    El local de la planta baixa, que en principi es vol adjudicar l'Ajuntament, pot tenir uns millors acabats reinvertint en el mateix una part del benefici teòric. 
•    Reducció dels preus de venda dels habitatges
•    ............

GentxCabrera esta col•laborant amb l'equip de govern per tal de fer realitat la promoció d'habitatges de HPO al poble, defensant la gestió pública de la mateixa com eina per obtenir un millor benefici pel municipi i pels usuaris dels habitatges, ja sigui per compra o lloguer.   
 

El desenvolupament urbanístic del nucli del poble


Després d’algunes representacions de teatre fallides a l’envelat a causa d’algunes tempestes, les entitats afectades han fet un clam reivindicant poder disposar d’un espai adequat per poder-hi fer teatre amb bones condicions. Fer o no fer una sala de teatre? Fer-la, ben segur, però on?
La proposta municipal és recuperar l’antic teatre de la Cooperativa. La inversió feta amb diners públics en propietat privada i tota la modificació urbanística que això suposa, ens planteja molts dubtes.
En primer lloc, cal modificar el POUM recent aprovat, on hi havia prevista la construcció de 24 habitatges i locals comercials. Calia també recular 3 metres per poder ampliar el torrent de Sant Feliu. Si el conveni amb la Cooperativa tira endavant, no recularà ningú perquè Urbanisme vol conservar l’antic teatre i l’edifici del cafè de la Cooperativa i es passarà dels 24 pisos previstos a 6. L’ajuntament perdrà també el 10% d’aprofitament mig.
La inversió prevista, segons l’equip de govern, es calcula en 1.150.000€. Un milió per a la reforma del teatre que s’haurà de fer en el termini de 36 mesos i 150.000€ per a la urbanització del sector. El que no se sap és què costarà l’ampliació del teatre que caldrà realitzar en el termini de 5 anys després de la signatura del conveni. La cessió de la Sala és de 25 anys amb pròrroga de 10. Ens temem que aquests costos previstos no seran tals i que la inversió pot acabar sent de 2.000.000 d’€, és a dir, com un lloguer de 80.000€ l’any.
El teatre previst tindrà una capacitat per a unes 220 persones. L’equip de govern reconeix que tard o d’hora caldrà un equipament més gran i més polivalent, per poder encabir tots els actes que es fan, ara per ara, a l’envelat.
Lamentem també que, tot i hipotecar futurs governs, no hem pogut intervenir en la redacció de l’esmentat conveni.
Fa anys que la Cooperativa busca una sortida per desenvolupar el sector. Segur que hi ha altres emplaçaments per fer la Sala Polivalent i maneres per poder edificar el sector tal i com preveu un POUM que tant i tant ha costat de tirar endavant.

Fer o no fer?   Teatre zona de la Cooperativa
Informació sobre la "Presentació de l'Impost de Societat per entitats sense ànim de lucre"
La teulada de Cal Conde
L'escola bressol

Des de GxC hem cregut que us podria servir d'ajuda aquest document de l'ACM. I el telèfon que hi ha de contacte: 93 496 16 16, ext. 6

 

Els serveis jurídics de l'ACM diuen el següent:

 

"Tal com us vam informar en el seu moment, arran del Reial Decret-llei 1/2015, de 27 de febrer, que regula el mecanisme de segona oportunitat i reducció de la càrrega financera i altres mesures d’ordre social, es va introduir una modificació de la llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost sobre Societats, amb els següents efectes per a les entitats sense ànim de lucre:

 

Les entitats i institucions sense ànim de lucre no acollides a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, no estaran obligades a presentar la declaració de l’Impost sobre societats si compleixen simultàniament els tres requisits següents:

 

·         Que els seus ingressos totals no superin els 50.000 euros anuals.

·         Que els ingressos corresponents a rendes no exemptes no superin els 2.000 euros anuals.

·         Que totes les rendes no exemptes que obtinguin estiguin sotmeses a retenció.

 

Tanmateix, malgrat la modificació indicada, les rendes obtingudes per aquest tipus d'entitats de l'explotació de barres de bar, la realització de concerts, exhibicions, activitats extraescolars per les quals es cobri entrada/preu/quota, la venda de roba, llibres de text, loteria, marxandatge, etc, segueixen considerant-se rendes no exemptes,  que obliguen des del primer cèntim d’euro a la presentació de l'Impost sobre Societats. Les entitats que hagin obtingut ingressos per alguna de les activitats esmentades durant l’any 2014 han de presentar la declaració de l’Impost sobre Societat amb data límit el 25 de juliol.

Ateses les dificultats que pot representar per a les entitats sense ànim de lucre la presentació de la declaració de l’Impost sobre Societats, l’assessoria Maristany&Osés, col·laboradora de l’ACM, ofereix la possibilitat d’organitzar tallers de formació a cada municipi que hi estigui interessat, per ajudar les entitats a emplenar els impresos corresponents. Si hi esteu interessats us podeu posar en contacte amb els serveis jurídics de l’ACM  (tel 93 496 16 16, ext. 6).

Esperem que sigui del vostre interès.

 

 

El deteriorament de la teulada del Cal Conde és un fet. Amb l'import de la partida que es va presentar en els pressupostos de 2015, només es resolt la part més malmesa en espera d'un arranjament definitiu ....  ens preguntem quines prioritats es posa el govern...

 

Ens preocupa que es pensi en exposicions a Cal Conde, mentre la teulada segueixi degradant-se. Al passat ple ens van dir en l'estat de comptes que tenim 1.000.000 euros previstos per inversió que no s'han invertit, i per arranjar la teulada només han previst 53.000 euros que, segons el regidor de Serveis i Obres públiques, no es gastaran tots.

 

Verb "Entendre",
 
Intellegere o Comrehendere en llatí 

Ens preocupa el verb "entendre": el govern actual tracta d'ignorants reiterades vegades a la oposició dient que no entenen "els numbrus" i "que governar és això". Potser és que els entenem massa bé, i les nostres preguntes són per entendre la seva gestió. Sembla que el que no entenen ells és la paraula "discrepar". Els diners hi són, ens preocupa com es gasten. Destinar només un 5% del pressupost a inversions ja ho diu tot.

L'Estat de les platges

Les platges de Cabrera una vegada més estan sota mínims en quan a nivells de sorra. Ens preocupa quan es portarà a terme el projecte per poder solventar-ho, i finalment, quin serà aquest projecte.

 

Ens preocupa encara més la regeneració de les platges després de l'exposició de l'alcalde dient que estarem en una segona fase, que pot ser d'aquí 3 a 6 anys. Creiem que es ven fum electoral amb aquest projecte finançat per l'estat. 

 

 

 Ens preocupa que l'escola bressol Marinada compti amb 22 nens del poble, 15 de Vilassar i el reste d'altres poblacions veïnes, i estiguem contents d'haver cobert les places. Segons el govern, només fa un any, l'escola el Castellet s'havia de tancar per raons demogràfiques, per no tenir prous nens/nenes de Cabrera. El govern va utilitzar dades incorrectes d’ocupació i dèficit, argumentant que “si els nens són o no de Cabrera no és un factor important per tancar l’escola”, i van assegurar que “hi ha solucions molt més econòmiques, cèntriques i eficients per a la ubicació del Casal de gent gran”. Econòmiques ???? Sabent que ens hem gastat ja en la reconversió a casal 83.000€ d'una partida, més 11.000€ més en una altra partida en mobiliari, en total 94.000€  !!!  Els pares van criticar les “divulgacions, infàmies i informació dirigida al govern de l’Ajuntament per fer tancar l’escola”, i van lluitar fins al final per fer compatible l’escola bressol i el Casal.

En l'ultim ple de març, el Sr. Buxadé ens va explicar que si el desenvolupament urbanístic hagués estat possible, hauríem pogut tenir prous nens/es per l'escola el Castellet, l'escola bressol tancada. Llavors, quina manera de gestionar és aquesta? primer posem l'escola, la que hem tancat, i després fem les cases per les families ? 

 

El nou Casal de la gent gran

 

Estem molt contents que el Casal funcioni tan bé com diuen, segur que els gairebé 100.000 euros invertits finalment, l'han permès adequar com Déu mana. Nosaltres només diem que amb tot el patrimoni que tenim, abans de precipitar-se en un projecte així, podríem pensar en global (joventut, gent gran, entitats, serveis,...) i redistribuir els edificis en funció d'un estudi acurat de les necessitats de tots els sectors de població abans de gastar-se els calers de tots. I perquè no, abans de fer res, consultar la gent gran a veure que en pensen ?

 

Gestió molt positiva i economia sanejada, quina és la veritable raó ?
Que la pressió fiscal als habitants de Cabrera sigui elevada !!

La pressió fiscal del ciutadà ve definida per la recaptació total d'impostos que l'ajuntament aplica en relació a l'activitat econòmica del moment.

Ens preocupa que el regidor d'hisenda digui: que la càrrega financera que patim és soportable. És soportable perquè la càrrega fiscal per habitant de Cabrera de Mar és elevada. Els impostos sobre l'IBI, i d'altres taxes ha augmentat en els últims anys. S'hagués tingut que treballar per la rebaixa de la pressió fiscal, reduint despeses, renegociant a la baixa contractes varis, i amortitzant deute.

En el ple li vam demanar que un quadre de la pressió fiscal per habitant hagués també estat bé. En plena crisi cap càrrega és soportable !

 

El projecte de promoció turística

Ens preocupa el cost global del projecte, i el retorn de tota aquesta inversió que s'està fent en aquest projecte. És un projecte d'interés, no diem que no, però no tenim clar com s'ha dotat de contingut. En el pressupost de l'any passat ja vam pagar: una guingueta (a preu de ganga segons el govern ...), la pavimentació de la guingueta, la contratació d'un nou lloc de treball, la comunicació, el marketing (planells, informació a donar al turista), els temps ocupat en planificació i organització del projecte,... Quins càlculs han fet ? En el pressupost 2015  hi ha una partida per netejar un dels clos arqueològics, i una altre partida per temes tècnics. Durant quants anys s'aniran afegint partides? quants turistes vindran per mes? en quins mesos de l'any? quina mitja d'euros deixaran a l'any a Cabrera? en quins sectors? quin serà el guany per habitant a l'any? qui en sortirà beneficiat i qui no? .. Hi ha moltes preguntes i dubtes. Ja ens està repercutint aquest cost en les nostres butxaques, volem saber més, és un tema bastant opac.

 

 

 Que es digui que s'ha fet "una gestió molt positiva" i que tenim "una economia sanejada", però a quin cost ? El cost de la pressió fiscal que s'ha aplicat sobre els vilatans, recaptar 2.000.000 més d'euros gràcies a la pujada de l'IBI per fer una gestió més "relaxada", és honest ?

Sous d'administració a GICSA

Ens preocupa que en el pressupost de GICSA es mantingui la partida de personal d'administració (2 persones) a 130.000 euros. Pertanyen a GICSA 13 persones, i només el pressupost d'aquestes 2 persones que reben: una 51.000 euros i l'altre 44.000 euros, representa un 25% del cost total de la plantilla. Creiem que per administrar una empresa de 13 persones aquests imports són molt elevats...

Els pagesos de Cabrera no puguin comercialitzar la mongeta del ganxet

Els pagesos de Cabrera, de moment, no poden comercialitzar les mongetes que conreen amb el nom de “Mongeta del ganxet Vallès-Maresme”. La D.O.P. de la Mongeta del Ganxet causa greu malestar i indignació, i perjudicis econòmics a molts pagesos del nostre poble.

Els recolzem les gestions que es creguin pertinents per tal que el Depar-tament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) ajudi a subsanar l'error.

 

 http://www.ccmaresme.cat/document.php?id=10660

 

Accés al transport públic NII

Els veïns de Costamar i Bonamar ho tenen complicat per accedir al transport públic a la NII. Ni per la banda mar ni per la banda muntanya tenen els accessos per poder-ho fer. El risc és evident. En els pressupostos presentats ahir hi ha una partida per solventar el problema, informarem de l'evolució de la resolució.

Els comentaris sense fonament ...

Ens preocupa que la regidora del PP deixi anar comentaris sense fonament sobre una de les escoles de Cabrera de Mar, dient que separaven nens i nenes per raó de la llengua que es parla. Si us plau, i després d'aprovar un escrit sobre que els grups polítics no faran campanya recolzant-se en aquest temes .... increible !

Ens preocupa que el regidor d'hisenda digués que hi ha més denúncies perquè les persones veuen més series americanes a la televisió que abans... potser és que la gent està més formada i més informada que abans senyor Boixader !!

 

L'afició del govern municipal a tallar arbres
 
Perquè es trenquen els arbres que hi ha a la carretera que puja de la rotonda del sindicat al centre  a mà esquerra, i per contra es tallen els del costat dret ?

 

Els arbres que hi ha a la carretera del sindicat, pujant al centre a l'esquerra, són d’una espècie no mediterrània que creix molt de pressa però que es trenca amb gran facilitat. Sort que a les darreres tempestes no hi passava ningú per sota quan s’han trencat, i han caigut a la vorera i a la carretera. És un problema de seguretat que s'hauria de solucionar. Resulta que els del costat dret també són perillosos i s'han tallat, ahir el govern va explicar el perquè, seran substituits per una altre especie de "fals plataner" de fulla caduca.

 

Darrerament el govern municipal s'ha aficionat a tallar arbres. (Mimoses centenàries de Cal Conde, Moreres de la pista vella de bàsquet, arbres plantats per ERC a l' Av. 11 de setembre, d'altres al Plà de l'Avellà...) just quan és a punt de sortir una ordenança municipal on es regularà la tala d'arbres a particulars.

Inscrits en el registre de Partits Politics del Ministerio del Interior amb el tomo 5 foli 526 - CIF G-64294978

Pàgina actualitzada el 13/05/2019

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now